زنجبيل و نعناع

ترجيحا قبل از صبحانه اين نوشيدني را آماده و نوش جان كنيد. نعنا گیاهی است باطبع گرم و خشک که دارای خواص فراوان دارویی است و مصرف آن به اشکال مختلف از جمله تازه، خشک شده، اسانس، دمکرده، پودر و

2023-02-04
    صورة اعمال فنية تخص الحرف ق
  1. -
  2. Jun 26, 2021 · Ashas